. Pro domácnosti | Adaelis

Nová zelená úsporám

Aktuální výzva - kontinuální výzva Nová zelená úsporám pro  rodinné domy

Zahájení příjmu žádostí: kontinuální od října 2015
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace (finančních prostředků) nebo nejpozději do roku 2021
Alokace finančních prostředků: cca 27.000.000.000 Kč

Nová zelená úsporám od roku 2015 v kostce – změny a novinky

  • Nově je možné získat příspěvek na menší energetické úpravy, tzv. dílčí opatření s podmínkou snížení tepelné potřeby (energie) o min. 20% (např. okna + dveře + dílčí zateplení).
  • Nově je možné požádat o dotaci i na výměnu elektrického topení za tepelné čerpadlo.
  • Nově je možnost realizovat úsporná opatření i v rodinných domech nad 350 m2.
  • Rychlejší administrace - 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplacení dotace.
  • Nově není třeba použít předepsané seznamy výrobků a firem, ale je potřeba dodržet požadavky na technické parametry.
  • Výše dotace u rodinných domů až 50% z výdajů, tzn. až stovky tisíc korun u RD max. výše podpory u RD 5 mil. Kč
  • Realizace podporovaných opatření v RD nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10% (zvýhodnění se nevztahuje na dotaci na zpracování odborného posudku a zajištění technického dozoru stavebníka).

NZÚ pro novostavby

Jde o dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností s možností získání dotace až 300.000 Kč nebo 450.000 Kč na dům (dle poždavků podoblasti B.1 a B.2). Dotace na výstavbu rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory B.3 a B.4).

Sledovaný parametr

Označení [Jednotky]

Podoblast podpory

B.1

Podoblast podpory

B.2

Měrná roční potřeba tepla na vytápění

EA
[kWh.m-2.rok-1]

≤ 20

≤ 15

Měrná neobnovitelná primární energie

EpN,A
[kWh.m-2.rok-1]

≤ 90

≤ 60

Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici

U
[W.m-2.K-1]

≤ Upas

≤ Upas

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy

Uem
[W.m-2.K-1]

≤ 0,22

≤ 0,22

Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby 

n50
[1.h-1]

≤ 0,6

≤ 0,6

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období 

θai,max 
[°C]

≤ θai,max,N

≤ θai,max,N

Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

[-]

Ano

Ano

Více informací rádi podáme osobně.

Kotlíkové dotace

Prostřednictvím kotlíkových dotací je dotována výměna neekologických kotlů za nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo nebo za plynový kotel.

Podmínky programu

Majitelé rodinných domů budou moci získat až 85% z maximální částky 150.000,- Kč Podrobnosti čerpání dotací si určují samy kraje, u kterých se o dotaci také žádá.

 Schema_kotliky